Настоящите Общи условия регламентират достъпа до и ползването на уебсайта на политическа партия „Движение Да, България!“, по-нататък наричана „Да, България“. Молим Ви да се запознаете внимателно с тях тъй като с посещаването и/или ползването му Вие приемате Общите условия и се съгласявате да ги спазвате.

Авторско право

Всички текстови, фотографски, видео и други материали, публикувани на уебсайта, поотделно и в тяхната съвкупност, са обект на специална закрила по Закона за авторското право и сродните му права.

Всички авторски права и други права в материалите на уебсайта са собственост на „Да, България”. Използването, копирането и разпространението на тези материали е възможно само при позоваване на източника. В случай, че публикации на уебсайта се разпространяват от електронни медии, е необходимо да се добави връзка към оригиналната публикация.

В този уебсайт може да има връзки към външни уебсайтове. Същите са единствено за Ваше улеснение и „Да, България“ не носи отговорност за тяхното съдържание и съдържащата се информация. „Да, България“ не поема задължения и не се обвързва с условия или гаранции, свързани с външни уебсайтове.

Лични данни

За да посещавате уебсайта не е нужно да предоставяте свои лични данни. Въпреки това „Да, България“ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, както и да защити от манипулации и неправомерен достъп личните данни, предоставяни от потребителите при ползване.

Всички наши сътрудници, както и третите лица, които участват в обработката на лични данни, са задължени да спазват Закона за защита на личните данни и разпоредбите за поверителност на личните данни.

Злоупотреби

Потребителите на уебсайта на „Да, България“ се задължават да не използват уебсайта или съдържанието му по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва или нарушава правилното функциониране на уебсайта или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуера, който контролира функционирането ѝ.

Не е разрешено ползването на уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части.

Забранено е използването на уебсайта по начин, смятан в границите на разумното за представляващ или насърчаващ злонамерено поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законодателството на която и да е държава.

Бисквитки

Уебсайтът на „Да, България“ използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на хард диска на Вашия компютър и са необходими за използването на уебсайта. Те не съдържат лична информация, но се използват за улесняване на посетителите на уебсайта. Така например бисквитките ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител, както и дали дадена страница на уебсайта вече е била посетена.

Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да Ви идентифицира. Ако желаете, може да изключите използването на бисквитки във Вашия браузър. Трябва да имате в предвид обаче, че изключването на бисквитките може да затрудни използването на функционалностите на уебсайта.

Промени

„Да, България“ запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в уебсайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. При влизането си в уебсайта Вие приемате действащите в момента общи условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Контакти

В случай, че имате допълнителни въпроси, може да се свържете с нас на [email protected]